“Độ khó tương ứng của việc tạo ra thêm nhiều đơn vị tiền tệ sẽ quyết định độ mạnh của đồng tiền: đồng tiền mà nguồn cung khó tăng thêm được gọi là đồng tiền mạnh, trong khi đó đồng tiền yếu là loại tiền tệ mà nguồn cung cấp có thể tăng thêm với số lượng lớn”
“Phương tiện tiền tệ có thể tồn tại lâu nhất là những loại tiền tệ có cơ chế hạn chế tăng trưởng nguồn cung đáng tin – nói theo cách khác, chính là đồng tiền mạnh”
Trích The Bitcoin Standard.

Tiền tệ khó tăng thêm nhất hiện tại mà phần lớn chúng ta biết đến và mong muốn sở hữu nhiều là vàng. Mặc dù vậy thế nhưng vàng vẫn có thể được đào thêm và lạm phát của nó là 2% mỗi năm.

Còn tiền fiat (đặc biệt là fiat địa phương Việt) là thứ có thể được in ra rất nhiều và tạo ra lạm phát rất cao. Thế nhưng nhiều người vẫn tôn thờ.

Trong khi đó loại tiền tệ mà số lượng của nó là bất biến không thể tạo ra thêm. Sự mong muốn được sở hữu nó cạnh tranh ngày càng cao khiến giá của nó chỉ có thể ngày càng tăng trong dài hạn. Và sự bảo mật là cực kỳ mạnh. The Only BTC. Cái mà những người thiếu hiểu biết hay gán cho nó cái nhãn là tiền ảo. Trong khi giá trị của nó là vô cùng to lớn.

Vậy thử ngẫm nghĩ lại xem đâu mới là tiền tệ thật sự và đâu mới là tiền ảo.

Ảo ở đây có thể hiểu là có ít giá trị nội tại và giá trị mất dần theo thời gian hướng về tương lai.

Nếu bạn hỏi mình có “chơi” tiền ảo không, có “đầu tư” crypto không. Câu trả lời rất đơn giản “Mình tiết kiệm với Bitcoin”.