Tài sản của bạn phải nằm trong ví của bạn.

Tài sản của bạn không phải chịu bất kỳ rủi ro từ bên thứ ba nào cả.

Ví của bạn không nằm trên màn hình mà mật khẩu của nó bạn có thể quên và yêu cầu cấp lại miễn phí.

Ví của bạn bản chất phải nằm trong đầu của bạn thông qua 24 từ và bắt buộc không được phép quên.

Tài sản của bạn và bạn phải hòa quyện thành một thể thống nhất không thể tách rời (đừng nhầm lẫn giữa tài sản và tiêu sản).

Bạn phải có trách nhiệm về tài sản của chính mình.

Đừng để con bạn thất vọng về bạn